חוויות

סיפורים אישיים ולקחים של חברי הקבוצה ממרתונים ומירוצים אחרים בארץ ובעולם