שירה

"אדם כמו ציפור כל עוד נפשו בו שר" (נתן יונתן)

בחלק זה של האתר ליקטנו קטעי שירה אהובים, מוכרים יותר או פחות.

ביניהם גם שירים המתייחסים ישירות לריצה אך רובם, מבלי שנכתבו על ריצה,

 מתחברים להוויה הפנימית של הרצים למרחקים.

כולם מעוררי מחשבה והשראה.

I tramp a perpetual journey, (come listen all!) My signs are a rain-proof coat, good shoes, and a staff cut from the woods, No friend of mine takes his ease in my chair, I have no chair, no church, no philosophy, I lead no man to a dinner-table, library, exchange, But each man and each woman of you I lead upon a knoll, My left hand hooking you round the waist, My right hand pointing to landscapes of continents and the public road. Not I, not any one else can travel that road for you, You must travel it for yourself. Walt Whitman "Song of Myself", Leaves of Grass 1855