Racer Details Page

בני שפנייר

בני שפנייר

תכלס:

תאריך לידה:

רץ מ:

איך ולמה זה קרה?:

מצב משפחתי ועיסוק:

גר ב:

שמות/כינויים נוספים:

בשתי מילים:

ספונסרים:

לא תתפסו אותי מת, עם: (או "הכל חוץ מ..."):

מירוץ הבית:

ארוחת פוסט מרתון:

משפט/שיר תמונה:

לא יישכח:

מעדיף לשכוח:

כשאהיה גדול:

שיאי עולם

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה

רעננה

ק"מ 10

39:35

2008

מרוץ אייל

ק"מ 15

59:40

2005

בית שאן

חצי מרתון

1:25:09

2006

טבריה

מרתון

3:08:27

2007

פארק הירקון

ק"מ 10

40:59

2015

רצים מהלב

ק"מ 5

20:22

2015

רחובות

ק"מ 10

49:19

2012

מרתון תל אביב

חצי מרתון

1:45:02

2012

מה עשה כל השנים הללו

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה