Racer Details Page

יוסי היימן

יוסי היימן

תכלס: טבריה 2016

תאריך לידה:01.12.1960

רץ מ: 2000

איך ולמה זה קרה?: משבר מחלה ראומטית שחטפתי בירכיים

מצב משפחתי ועיסוק: נשוי לאירית, אבא לנעה, אייל וטליה. מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל

גר ב: העפרוני 15 מבשרת

שמות/כינויים נוספים: אבהו (הילדים שלי)

בשתי מילים: משהו מצויין שקרה לי: שהתחברתי להילל ואנחנו מתאמנים במשותף 3 שנים

ספונסרים:

לא תתפסו אותי מת, עם: (או "הכל חוץ מ..."):

מירוץ הבית:

ארוחת פוסט מרתון:

משפט/שיר תמונה:

לא יישכח: 1. הריצות בברלין ובאמסטרדם עם תמונה על חולצת המרתון של סבי (שעל שמו אני נקרא) וסבתי, שנרצחו במחנה ברגן בלזן 2. ליווי ירמיהו ודרור העיוורים בריצות ובשיאם מרתון טבריה, ירושלים (חצי) ותל אביב (חצי) 3. ארגון מרתון ירושלים כמנכ"ל עיריית ירושלים (2011

מעדיף לשכוח:

כשאהיה גדול: לא להפסיק לרוץ, לראות את הספרה 4 במקום 5 מימין לשלוש שעות

שיאי עולם

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה

הקפה בהר

39

10K

46:39

21K

1:45:21

מרתון

3:51:13

מה עשה כל השנים הללו

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה