Racer Details Page

היידי יתום

היידי יתום

תכלס:

תאריך לידה:

רץ מ:

איך ולמה זה קרה?:

מצב משפחתי ועיסוק:

גר ב:

שמות/כינויים נוספים:

בשתי מילים:

ספונסרים:

לא תתפסו אותי מת, עם: (או "הכל חוץ מ..."):

מירוץ הבית:

ארוחת פוסט מרתון:

משפט/שיר תמונה:

לא יישכח:

מעדיף לשכוח:

כשאהיה גדול:

שיאי עולם

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה

רצים מהלב

5000

20:38

2013

מרתון תל אביב

ק"מ 10

41:25

2012

בית שאן

חצי מרתון

1:35:00

2013

מרוץ אייל

ק"מ 15

1:05:59

2011

מה עשה כל השנים הללו

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה