Racer Details Page

דני בן דניאל

דני בן דניאל

תכלס:

תאריך לידה:

רץ מ:

איך ולמה זה קרה?:

מצב משפחתי ועיסוק:

גר ב:

שמות/כינויים נוספים:

בשתי מילים:

ספונסרים:

לא תתפסו אותי מת, עם: (או "הכל חוץ מ..."):

מירוץ הבית:

ארוחת פוסט מרתון:

משפט/שיר תמונה:

לא יישכח:

מעדיף לשכוח:

כשאהיה גדול:

שיאי עולם

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה

פארק הירקון

ק"מ 5

19:16

2009

אשדוד

ק"מ 10

38:24

2007

מרווץ אייל

ק"מ 15

1:01:00

2007

בית שאן

חצי מרתון

1:26:43

2007

טבריה

מרתון

3:12:18

2008

מה עשה כל השנים הללו

מרוץ

מקצה

תוצאה

שנה